Knihy

Zrádci

Píše se rok 1936 a nacistické Německo zvyšuje svou agresivitu proti sousedním státům. Na pozadí dosud mírové diplomacie zuří ovšem už dávno souboj dvou vojenských zpravodajských služeb – německého abwehru a čs. 2. oddělení Hlavního štábu. V kritické době pak přichází do Prahy dopis s nabídkou služeb od člověka, jenž později dostane kódové označení A-54. Ale jde o seriózní nabídku důležitých informací, nebo jen o součást aktivních opatření abwehru admirála Canarise? V době, která „vymknuta z kloubů šílí“, totiž není nic takové, jak se zdá.

Je vůbec ještě možné zabránit válce? Československo je rozhodnuto svou mladou zemi bránit, přestože nacisté v Sudetech rozdmychávají občanskou válku. Západní demokracie se naopak uchylují k appeasementu a sní o „míru pro naši dobu“. A skupina důstojníků kolem podplukovníka abwehru Ostera nachází další řešení – rozhoduje se provést státní převrat a odstranit Adolfa Hitlera.

V románu Zrádci popisuje autor eskalaci mezinárodní politiky i lokální střety henleinovců s příslušníky čs. ozbrojených složek v Sudetech, komplikovanou práci zpravodajců v předválečné situaci i mechanismus spiknutí. Vedle fiktivního příslušníka pohraniční Finanční stráže se v románu rychle střídají skutečné postavy, které tehdy rozhodovaly o budoucnosti světa: Chamberlein i Churchill, Hitler a Canaris, Masaryk a podplukovník Moravec. A konečně i mýty obestřená postava agenta A-54, zde poprvé podaná bez smyšlené aureoly agenta, který rozhodoval o průběhu války.

Hraje se vysoko, a v sázce není nic menšího než vypuknutí konfliktu, který by mohl přerůst do nové světové války. Ještě stále je možné mu zabránit. Jenže čas neúprosně běží, a hranice mezi vlastenci a zrádci se stírají. Protože jen vítězové určí, kdo stál na správné straně…

Pokračovat

Dva proti Říši

Dne 27. května 1942 byl v Praze proveden atentát na SS-Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha, třetího nejvyššího nacistického představitele po Hitlerovi a Himmlerovi. Heydrich bezprostředně po svém nástupu do úřadu zastupujícího říšského protektora nastoluje vládu teroru proti obyvatelům. V reakci na novou vlnu poprav a ve složité politické situaci se exilová vláda v Londýně a její zpravodajská služba odhodlají k odvážnému plánu - v několika skupinách jsou v protektorátu vysazeni parašutisté. Dva z nich tvoří skupinu Antropoid: Josef Gabčík a Jan Kubiš.

Atentát se málem nezdaří, Heydrich je vážně raněn. Okamžitě se rozbíhá obrovská pátrací akce. Když o týden později Heydrich umírá, nařizuje Hitler jako odvetu likvidaci Lidic. Na základě udání Karla Čurdy je ráno 18. června 1942 obklíčen kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde se skupina skrývá. Odpor hrstky mužů trvá několik hodin, výsledek je nevyhnutelný. Kubiš s dvěma dalšími padne při obraně kostela. Zbývající čtyři, mezi nimi Gabčík, uvěznění v zaplavované kryptě a již bez munice, volí sebevraždu.

Pokračovat

Operace Bruneval

V únoru 1942 bylo na pobřeží kanálu La Manche v okupované Francii vysazeno sto dvacet britských výsadkářů s úkolem obsadit a rozmontovat německý protiletecký radar Würzburg. Poté se měli vrátit do Anglie s klíčovými součástkami. Na základě důkladného studia události, která vstoupila do vojenských dějin jako Bruneval Raid, popisuje Jiří Šulc v románu jak okolnosti, které operaci předcházely, tak vlastní akci, a současně přidává napínavý fiktivní příběh německého agenta.

Poté, co britská rozvědka zjistí, že Němci dokázali významně pokročit při vývoji svého vlastního radaru, podaří se jí objevit místo, kde bylo zařízení instalováno – u vesnice Bruneval na pobřeží severní Francie. Rozhodnutí spustit operaci přijde bezodkladně. Úkol je svěřen nedávno vytvořené Parašutistické brigádě. Zpráva o chystané akci nicméně unikne k německému agentovi v Británii – velšskému nacionalistovi, který odmítá britskou vládu nad Walesem. Podaří se mu obnovit kontakt s Abwehrem a zároveň se snaží získat další informace. Sám ovšem netuší, že po zachycení jeho radiové depeše je mu na stopě vyšetřovací tým MI5.

Pokračovat

Mosty do Tel Avivu

Mosty do Tel Avivu jsou románem o mnoha poválečných událostech, z nichž řada se ještě nedostala do obecného povědomí. Zabývá se vlnami protižidovských pogromů, ke kterým docházelo zejména v Polsku (ale nejen tam, Československo nebylo výjimkou) v roce 1946 a které do značné míry iniciovaly masovou vlnu útěků židovských „osob bez domova“ do nového domova v Palestině.

Československo, které už v té době rozhodně nebylo plně demokratickým státem, sehrálo v jejich svízelné situaci velmi důležitou úlohu. Byl to především tehdejší ministr zahraničních věcí Jan Masaryk, který se osobně zasadil o otevření hranic pro prchající Židy z Polska, a umožnil tak jejich transfer do Rakouska a dále na jih, odkud se do Palestiny dostávali. A byl to opět Masaryk, který mimořádně pomohl Ehudu Avrielovi, emisarovi Židovské agentury (zárodku budoucí izraelské vlády), nakoupit a vyvézt z Československa množství zbraní.

Pokračovat

Operace Stonewall

Vánoce 1943. Německé námořnictvo zahajuje novou etapu jedné ze svých nejúspěšnějších operací – z Dálného Východu vyplouvá pět osamělých, rychlých lodí. Cíl: prorazit britskou námořní blokádu a dopravit v rozhodujícím roce války do Říše nedostatkové suroviny pro válečný průmysl.

Operační zpravodajské centrum britské Admirality o jejich cestě ví. Jak ale objevit tyto „lamače blokády“ dřív, než se ocitnou v Biskajském zálivu, pod ochranou ponorek, válečných lodí a letounů Luftwaffe? Odpovědí je operace Stonewall – Kamenná zeď. Spojené síly Královského námořnictva a Královských vzdušných sil musí přehradit Atlantik a lodě se surovinami za každou cenu zastavit..

I když to ještě netuší, osm mužů z posádky bombardéru B-24 Liberator československé 311. perutě RAF se stane klíčovými hráči celé operace. Jen na nich bude záležet, zda nejdůležitější z pětice lamačů spojeneckou blokádou pronikne.

Na hladině Atlantiku začíná hra na kočku a na myš. Hra, ve které vyhrát může jen jeden – ale prohrát mohou všichni…

Pokračovat


O autorovi

Jiří Šulc (*1969) je autorem románu Dva proti Říši, který napínavou románovou formou popisuje dramatické události spojené s atentátem na zastupujícího říšského protektora, SS-Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha, ke kterému došlo 27. května 1942 v Praze. Knihu vydala v roce 2007 Euromedia, která jí současně udělila prestižní Literární cenu Knižního klubu za rok 2006.